əmin-amanlıq

əmin-amanlıq
is. Sakitlik, asayiş, bir yerdə qayda və nizamın hökm sürdüyü hal. Nədənsə sizin dəstəniz Təbrizə girdiyi gündən bəri əmin-amanlıq yarada bilmədi. M. S. O.. Müşavirənin gedişindən görünürdü ki, heç bir qəzada əmin-amanlıq yarana bilməmişdir. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aman — is. <ər.> 1. Əmin amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik, qorxusuzluq, dinclik. 2. Möhlət, macal, imkan. Aman vermək – macal vermək, imkan vermək, vaxt vermək, rahat buraxmaq. <Molla İbrahim Xəlil:> Gümüş xahiş edənlər bir mərtəbədə çoxdur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təbii — sif. <ər.> 1. Təbiətə (yer səthinə, iqlimə, heyvan və bitki aləminə və s.) məxsus olan, təbiət tərəfindən yaradılmış. Ölkənin təbii sərvətləri. Təbii sərhədlər. Təbii otlaqlar. 2. Təbiət qanunlarından irəli gələn, törəyən, onlardan asılı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asayiş — f. 1) əmin amanlıq, sakitlik; 2) dinclik, rahatlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • darüssəlam — ə. «dinclik evi; əmin amanlıq yeri» 1) həzrəti Əlinin dəfn olunduğu Nəcəf şəhərinə verilmiş ad; 2) vaxtilə Bağdada verilən obrazlı ad; 3) m. cənnət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sükunət — ə. 1) sakitlik, hərəkətsizlik, durğunluq; 2) rahatlıq, əmin amanlıq; 3) azalma, ara vermə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sülhabad — ə. və f. əmin amanlıq olan yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əmniyyə(t) — ə. 1) qorxusuzluq, əmniyyət; 2) rahatlıq, istirahət, əmin amanlıq; 3) təhlükəsizlik idarəsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arxayınlıq — is. Sakitlik, dinclik, salamatlıq, xatircəmlik, əmin amanlıq, rahatlıq, asudəlik. Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey . . əsgəri narahat edir. Ə. Ə.. Arxayınlığa çıxmaq – rahat olmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asayiş — is. <fars.> Əmin amanlıq, dinclik, sakitlik, nizam və qayda. Asayişi bərpa etmək. Asayişi pozmaq. Asayişi qorumaq. – Elmlər sayəsində . . insan övladının xoşbəxtlik və asayişinə səbəb olan nəcib icadlar meydana gəlmişdi. M. F. A.. Şəhərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çaxnaşmaq — f. Asayiş, əmin amanlıq pozulmaq, hamı bir birinə dəymək, qarışıqlıq düşmək, çaxnaşma düşmək. Talan oldu elin varı; Aralıq çaxnaşdı yenə. S. V.. Camaat çaxnaşdı, qasırğalı dəniz kimi irəli hücum çəkdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”